Inhoud

Onze site bestaat uit vier onderdelen: Introductie, Leven en werk, Madame Bovary en Nog meer.

Introductie is een korte “beginselverklaring”, een beschrijving van de inhoud en nieuws. Onder het kopje nieuws staat zaken die ons opvallen, nieuwe boeken, verfilmingen, anekdotes. Deze worden of na verloop van tijd opgenomen is een ander hoofdstuk of worden gewist als ze hun actualiteit verloren hebben.

Leven en werk geeft een eigen invulling van het leven van Gustave, we gaan ervan uit dat iedereen op wikipedia en via andere bronnen het boeiende levensverhaal kan opzoeken. Henri Troyat heeft een prima informatieve, leesbare en interessante biografie geschreven (Flaubert, biografie, De Prom, Baarn, 1989), waarschijnlijk niet meer nieuw te krijgen, maar nog volop op de tweedehandsmarkt.

Interessanter vinden wij om uit te zoeken waar en wanneer hij in Parijs heeft gewoond, wat hij deed tijdens de Duitse omsingeling van Parijs in 1870-’71, hoe vaak hij nu in werkelijkheid George Sand heeft bezocht. En hoe zit het met dat Boeddha-beeld op zijn bureau? Verrukt zijn we over de vondst van een Duitstalig psychoanalytisch proefschrift uit 1912 over de geestesgesteldheid van Flaubert, helemaal als we dat kunnen vergelijken met de soortgelijke geschriften van Sartre en Mario Praz uit resp. 1971 en 1930.

Wat het werk betreft gaan we uitgebreid in op de vertalingen en de vertaalgeschiedenis (behalve natuurlijk die van Madame Bovary, die immers eigen hoofdstuk heeft). We hebben het over zijn schrijfkunst, over Flaubert als writers writer, we noemen enkele boeken die een prima inleiding zijn tot Flaubert en zijn schrijfkunst.

Madame Bovary krijgt een eigen hoofdstuk en niet voor niets zoals je kunt zien: de vier vertalingen, haar dorpje, de vele anekdotes, wie stond model voor Emma? De roman is meer dan 20 keer verfilmd en daarnaast zijn er nog wat toneelstukken, stripverhalen, parodieën, navolgingen. Dit hoofdstuk zou per week uitgebreid kunnen worden.

Nog meer. In dit hoofdstuk brengen wij het foto-album onder, we hebben zelf enkele teksten in het Frans vertaald (textes en franҫais) en ten slotte is er een hoekje voor wetenswaardige zaken die nergens anders onder te brengen zijn (interessante links, buitenlandse uitstapjes, etc.)