Introductie

Deze site is ontstaan uit ons (de redacteuren) beider passie voor Flaubert. Flaubert was mede de oorzaak van onze, inmiddels 35-jarige, vriendschap. De site wil alles verzamelen van en over Flaubert in het Nederlands. Soms verzamelen we, soms interpreteren we en soms vertalen we artikelen of zelfs boeken die we de moeite waard vinden. Af en toe schrijven we zelf een essay en vergroten al doende het domein van de Nederlandstalige Flaubertiana.

Soms zijn we geinteresseerd in het werk, soms in de schrijver, in zijn vrienden en vriendinnen. Het kan gaan over essentiele elementen van zijn werk, maar ook over triviale feiten uit zijn leven of zijn boeken.

Hoe prachtig we Bouvard et Pecuchet of Salammb├┤ ook vinden, hoe we ook genieten van zijn brieven en zijn reisverhalen, onze liefde voor Flaubert begon met La Bovary. Voor haar en voor haar levensverhaal reserveren we een eigen hoofdstuk.


Piet Driest en Diederik Jansen, redactie.